• Demo Header Teksten

Inschrijfformulier

LOGOJump

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Vereiste informatie.
Voornaam *
Achternaam *
Geslacht *
Geboortedatum *
Adres *
Postcode & plaats *
Mobiel nummer *
Email *
Deelname les + tijdstip *
Locatie *
Danservaring *
Overige opmerkingen

 

Machtigingsformulier voor doorlopende automatische incasso 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dansstudio Jump om van zijn/haar hieronder genoemde rekeningnummer bedragen af te schrijven. 

Tenaamstelling *
IBAN rekeningnummer *
Adres *
Postcode & plaats *
Naam danser(es) *

Gegevens incassant 
Dansstudio Jump 
Logtenburg 6a 
4841 PA Prinsenbeek

Rede afschrijving
Danslessen kwartaal contributie

Bedrag *

De eerste keer wordt er € 15,- extra afgeschreven, het inschrijfgeld wordt bij het bedrag van de eenmalige factuur opgeteld.

Het bedrag wordt afgeschreven op
De 26e van de maand ervoor.

Ondertekening opdrachtgever 

Datum *
Plaats *

Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u Dansstudio Jump opdracht om eenmalig/doorlopend een bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. U machtigt Dansstudio Jump om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.

Het contributiebedrag wordt per kwartaal geincasseerd. 4 x per jaar. Het aantal lessen per seizoen wordt in 4 betaal termijnen verdeeld. Contributiegeld wordt in de week voor aanvang van het kwartaal geincasseerd, of wordt op de eenmalige factuur in rekening gebracht.(op de 26e van de maand ervoor.) De kwartaaltermijnen zijn: jan-mrt, apr-jun, jul-sep, okt-dec. Meer informatie over de betalingen kunt u terug vinden in de algemene voorwaarden

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden *